Санаи ҷойгиркунии автореферат 05-02-2020
Қарор оиди қабули диссертатсия ба ҳимоя Интишор 13-01-2020
URL- суроғаи видеонамоиши ҳимоя
Хулосаи ташкилот (кафедра) Интишор 28-12-2019
Намуди диссертатсия рисолаи номзадӣ
Ному насаби унвонҷӯ Раҳмонов Абдусаттор Абдуразоқович
Номи диссертатсия ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ИТТИЛООТИИ МУТАХАССИСИ ОЯНДАИ ФАЪОЛИЯТИ ИҶТИМОӢ-ФАРҲАНГӢ
Рамзи ихтисоси илмӣ 13.00.05 – Назария, методика ва ташкили фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ
Соҳаи илм илмҳои педагогӣ
Рамзи Шӯрои диссертатсионӣ 6D.KOA-043
Муассиса ДДФСТ ба номи Мирзо Турсунзода
Аризаи унвонҷӯ Интишор 28-12-2019
Матни диссертатсия Интишори диссертатсия 28-12-2019
Автореферат (бо ду забон) Интишор 05-02-2020
Хулосаи комиссияи ташхис Интишор 13-02-2020
Эълон дар сомонаи КОА ҶТ Раҳмонов Абдусаттор Абдуразоқович
Натиҷаи ҳимоя Қарори Шӯрои диссертатсионӣ
Хулосаи Шӯрои диссертатсионӣ
Маълумот дар бораи муқарризон
Тақризи мушовири илмӣ
Маълумот дар бораи мушовири илмӣ
Тақризи роҳбари илмӣ Интишори 28-12-2019
Маълумот дар бораи роҳбари илмӣ Латифзода Диловар Назришоҳ, доктори илмҳои иедагогӣ, профессори кафедраи фарҳангшиносӣ ва осорхонашиносии Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М.Турсунзода
Тақризи муқарризон Тақризи муқарризи расмии I
Тақризи муқарризи расмии II
Маълумот дар бораи муқарризон Шарипов Фаридун Файзуллаевич, мудири кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи Донишгоҳи милли Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ профессор.

Қодиров Фазлиддин Садриддинович, сардори шуъбаи таълими Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент.

Ризоияти муқарризон Муқарризи расмии I
Муқарризи расмии II
Тақризи муассисаи тақриздиҳанда Интишор 25.04.2020c.
Маълумотномаи муассисаи тақриздиҳанда Донишгохи Давлатии Хучанд ба номи академик Б. Ғафуров
Тақризҳои иловагӣ Тақриз ба автореферат I
Тақриз ба автореферат II 
Тақриз ба автореферат III
Тақриз ба автореферат IV
Ҳуҷҷатҳои иловагӣ Интишор 02.12.2019
Антиплагият
Интишор 30.04.2020
Суроғаи муассиса 734055, ш.Душанбе кучаи Борбад 73а
Телефон муассиса 372 31 1827
Email tajartins@yandex.com
Сана ва вақти ҳимояи диссертация 16-05-2020 15:00
Бинобар сабаби пандемияи COVID-19 рӯзи ҳимоя ба 19.09.2020 соати 14:00 гузаронида шуд.
Синфхона толори Шӯрои олимон
Чоп кунед