СИЛЛАБУСҲО АЗ ФАНҲОИ

Фанни интихобӣ- Таҳрир ва таҳияи барномаҳои телевизионӣ

Маҳорати журналистӣ

Техника ва технологияи телевизион ва радио

Режиссураи телевизион ва кино

Асосҳои ҳуқуқи журналистика

Ҳуқуқи муаллиф

Таърихи журналистикаи тоҷик

Асосҳои журналистикаи телевизион

Маҳорати ровиги дар ТВ

Назария ва амалияи мантаж

Нақши прод дар таҳияи ТВ

Барномаҳои таҳлилии телевизион

Асосҳои драма ва сенариянависии кино

Маҳорати режиссураи телевизион ва кино

Режиссураи телевизион

Сабт ва танзим

Мантиқи касбӣ

Жанрҳои иттилоотии телевизион

Реклама ва пиарсозӣ

ТАЛАБОТҲО АЗ ФАНҲОИ

Ба имтиҳони эҷодии кафедраи рӯзноманигори телевизион

Амнияти иттилооти дар ВАО

Маҳорати танзимгари дар телевизион

СИЛЛАБУСҲОИ МАГИСТРАТУРА АЗ ФАНҲОИ

Асосҳои рӯзноманигории телевизион

Асосҳои ҳуқуқи муаллиф

Назария ва асосҳои ҳуқуқи байналмилалии ВАО

СИЛЛАБУСҲО АЗ ФАНҲОИ

Маҳорати актёрӣ

САВОЛНОМАҲО АЗ ФАНҲОИ

Маҳорати актёрӣ