Декани факултет: н.и.ф., дотсент Умедов Мастон

Барои тамос: ш. Душанбе, хиёбони Борбад 73 а Бинои 1, ошёнаи 4.

Тел: (+992 37)2312263
(+992)939 01 31 00
E-mail:komron-g@mail.ru

 


Таъсисёбӣ: аз соли 1973 ҳамчун факултаи корҳои маданӣ-маърифатӣ ва аз соли 1993 бо унвони факултаи фарҳангшиносӣ фаъолият дорад.

Кафедраҳо: фарҳангшиносӣ ва педагогика, режиссура, ансамбли мусиқии мардумӣ, эҷодиёти сарояндагони мардумӣ, санъати рақс, технологияҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва туризм. Факулта аз рўи ихтисосу тахассусҳои зерин мутахассисонро тайёр менамояд:

— Мусиқии мардумӣ; — режиссураи намоишҳои театронидашуда ва идҳо; — хорегра­фия (рақси халқӣ); — туризм ва меҳмондорӣ; — менеҷменти фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ; — кори осорхона ва ҳифзи ёдгориҳои таърихии фарҳанӣ; — фарҳангшиносӣ; — сарояндагӣ (халқӣ) .

Факултаи фарҳангшиносӣ соли 1967 дар заминаи фа­култаи санъати Донишкадаи педагогии ба номи Т.Г.Шевченко ҳамчун шуъба таъсис ёфтааст.

Дар тўли фаъолияти 40-соли арзи вуҷуди худ факулта дар ташаккули системаи маълумоти олии фарҳангшиносӣ дар ҷумҳурӣ ҳиссаи сазовор гузошт.

Аввалин шуда шуъбаҳои «Роҳбари оркестри ҳаваскорони созҳои халқӣ» ва «Роҳбари коллективҳои хори ҳаваскорон» ташкил ва ба фаъолият шурўъ карданд.

Соли таҳсили 1975-76 факултаи корҳои маданию маърифатии донишкада қабули довталабонро ба тахассуси нав-«Ташкилотчӣ-методисти кори клуб» оѓоз кард. Аз ҳаминвақтсар карда,мутахассисони соҳаи фарҳанг дар ду самт тайёр карда мешуданд.

Ба сифати аввалин муаллимони кафедраҳои тахассусӣ А. Абдураҳмонов, И.А.Ҷўраев, Р.Ш. Шарипов, М. Салимов, Э. Азизов, Т. Соҳибов, К. Ҳалимов, Я. Юсупов, А. Азизова вадигарон аз бобби самтҳои мухталифи фарҳангшиносӣ дарс мегуфтанд.

Аз соли 1974 факултаи корҳои маданию маърифатӣ ҳамчун факултаи алоҳида ба фаъолият оѓоз намудва аввалин декани он номзади илмҳои таърих С.Р.Раҳимов таъин шуд.

Аз соли 1979 факул­та ба тайёр намудани кадрҳои илмӣ-педагогӣ шурўъ намуд, ки барои неруи пурқаввати илмӣ дар соҳаи корҳои маданию маърифатӣ заминаи мусоид ба вуҷуд овард.

Соли 1982 дар Институти маданияти Ленинград ба номи Н.К.Крупская (ҳоло Донишгоҳи фарҳанг ва санъати ш. Санкт-Петербург) якумин олими соҳа аз Тоҷикистон рисолаи номзадиро аз рўи тахассуси «Кори маданию маърифатӣ» дифоъ намуд, ки муаллифи он собиқ вазири фарҳанги ҷумҳурӣ ва ректори Консерваторияи миллии Тоҷикистон Р.А.Амиров мебошад.

Анъанаи таҳсил дар аспирантураи донишкадаҳои соҳавии ш. Ленинграду Москва аз тарафи Д.Н.Латифов, Б.Каримов, Б.Сафаралиев, Н.Ҳалимов, Р.Изатуллоев, А.Қаландаров, Р.Ниёзов, Ф.Мирахмедов, Ф.Қодиров, М.Турсунова ва дигарон идома ёфта рисолаҳои номзадӣ дифоъ карда шуданд. Соли 1993 бошад, Р.А.Амиров ба гирифтани унвониилмӣ – профессори соҳа мушараф гардид. Устодон Б.Сафаралиевва Д.Латипов  (ҳолои ректори ДДСТ ба номи Мирзо Турсунзода) аз рўи тахассуси «Назария, ташкил ва методикаи фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ» рисолаҳои докториро дар докторантураи донишгоҳҳои фарҳанги ш. Москва ва Санкт–Петербург дифоъ намуданд.

Умуман, дар тайёрнаму­дани олимони соҳа саҳми устодони донишгоҳҳои шаҳрҳои Москва ва Санкт–Петербург хеле калон аст.

Дар факулта як чанд коллективҳои эҷодию таълимӣ амал мекунанд, кионҳо як навъ лабараторияҳои эҷодии ба воя расонидани мутахассисони соҳаи эҷодиёти бадеии халқ ба шумор мераванд.

Инҳо ансамбли рақсии «Бунафша», оркестри созҳои халқӣ, ансамбли созҳои халқӣ ва дигар коллективҳои эҷодии базавии донишҷўён мебошанд.

Тўли фаъолияти худ факулта зиёда аз 4 ҳазор мутахассисони маълумоти олидорро тарбия кардааст. Имрўзҳо хатмкунандагони факулта дар вазифаҳои ректорони донишгоҳҳои соҳавӣ, сардори раёсати фарҳанги шаҳру ноҳияҳо ва директорони марказҳои фарҳангию фароѓатӣ, режиссёрони театрҳои халқӣ ва касбӣ, сар балетмейстерҳои театру муаллимони омўзишгоҳҳои фарҳанг ва мусиқӣ, сарварони таълимгоҳҳо, навозандагони ансамблҳо, кормандони радиову теле­визион адои хизмат доранд.

Қисме аз онҳо бо унвонҳои ифтихорӣ сарфароз гардонидашуданд. Инҳо – Ҳунарпешагони мардуми Ҷумҳурӣ Ҷамшед Исмоилов, Баҳодур Неъматов, Муҳаммадӣ Абдурасулов, Қурбоналӣ Раҳмонов, Амон Мусоев, Э. Раҳмониён коргардони маъруфи телевизион Ҳалим Сангинов, Ҳофизони халқии Тоҷикистон Файзалӣ Ҳасанов, шодравон Дўстмурод Алиев, режиссёрони боистеъдод Барзу Абдураззоқов, Р. Одинаев, З. Сафаров, Ҷ.Эркаев, И.Раҳмонов мебошанд ва факулта бо номи онҳо ифтихор дорад.

Имрўз ба донишҷўёни факулта ҳайати бонуфузи профессорону омўзгорон ва устодони варзидаи ҳунари ҷумҳурӣ, аз қабилӣ: Д. Латипов, К. Ҳалимов, Н. Ҳалимов, М. Турсунова, Ф. Мирахмед, Ѓ. Саидов, М. Искандаров, А. Ѓуломов, Б. Миралибеков, Х. Назаров, Х. Рўзадоров, Р. Воҳидов, З. Казакова, Ҳ. Муъминова, М. Сафиева, Н. Неъматуллоев, Э. Раҳмониён, С. Қурбонов, Ф. Саидова, Н. Захарова, М. Сангов, Ш. Муҳиддинов, Ф. Саидов вадигар нозукиҳои санъату фарҳанг яро меомўзанд.

Чоп кунед